L.A. van der Voort, kameraar van Lekdijk Benedendams

L.A. van der Voort, kameraar van Lekdijk Benedendams

Lambert Anthonie van der Voort werd op 9 december 1837 als zoon van een boekhouder in Bloemendaal geboren. Na een korte periode als onderwijzer in Hoofddorp werd hij opzichter bij de Noord-Hollandse Spoorwegmaatschappij en hield hij toezicht op de aanleg van spoorwegen in de Zaanstreek. In 1870 kwam de functie van kameraar, de hoogste technische ambtenaar, bij het Hoogheemraadschap van de Lekdijk Benedendams en de IJsseldijk vrij door het overlijden van kameraar G. van Tuijl. Van der Voort solliciteerde en werd per 1 oktober als diens opvolger benoemd. Hij betrok diezelfde maand het Dijkhuis van het Hoogheemraadschap in Jaarsveld.

van_der_voort.jpgVan der Voort is als kameraar vooral bekend vanwege de door hem, in opdracht van Dijkgraaf en Hoogheemraden, opgemeten en getekende kaart van de Lekdijk tussen Schoonhoven en IJsselstein. Deze kaart, die in 1878-1879 werd vervaardigd en in kleurendruk werd uitgegeven door de Schoonhovense uitgeverij Van Nooten, geeft een prachtig beeld van de situatie ter plaatse rond 1880. Het kaartenboek kwam tot stand in navolging van een soortgelijke kaart van de Lekdijk tussen IJsselstein en Amerongen, die in 1874-1876 in opdracht van het Hoogheemraadschap van de Lekdijk Bovendams was gemaakt door haar kameraar E.G. Wentink.

Behalve voor het Hoogheemraadschap had Van der Voort ook grote verdiensten voor de gemeente Jaarsveld. In 1873 tot raadslid gekozen werd hij er in 1880 wethouder. In datzelfde jaar was hij, als weduwnaar van Gesina Otto, hertrouwd met de 28-jarige Grada van Tuijl, een dochter van zijn voorganger als kameraar. Met zijn technische kennis en ervaring heeft Van der Voort als gemeentebestuurder regelmatig kosteloos bestekken en tekeningen gemaakt voor bijvoorbeeld de openbare school te Jaarsveld en die te Lopikerkapel, de begraafplaats aldaar en was hij betrokken bij de verbetering van verschillende wegen in Jaarsveld en Lopik. Van 1889 tot 1897 fungeerde hij ook nog als gemeenteopzichter van Lopik op een jaarsalaris van vijftig gulden.

Als wethouder spande Van der Voort zich vooral in voor het openbaar onderwijs (zijn dochter was lange tijd onderwijzeres te Jaarsveld) en voor zaken rondom de volksgezondheid, zoals de kwaliteit van het drinkwater uit de dorpspompen.

Tot aan zijn dood op 29 oktober 1905 te Jaarsveld is Van der Voort kameraar en wethouder te Jaarsveld gebleven. Zowel door Dijkgraaf en Hoogheemraden als het gemeentebestuur van Jaarsveld werd hij in hun eerste vergaderingen na zijn overlijden met waardering herdacht; namens het Hoogheemraadschap werd er een krans op zijn graf gelegd.

Archieven: 
  • Archief van het Hoogheemraadschap van de Lekdijk Benedendams (H067), o.a. invnrs 37-44 en 226;
  • Kaart van den IJseldam en den Lekdijk Benedendams in 9 bladen (Schoonhoven, 1879);
  • Gemeentearchief Jaarsveld (L003),, vl. invnrs. 4-7 (raadsnotulen).
Literatuur: 
  • Henk Boer e.a. Utrechtse dijken langs Neder-Rijn en Lek (Utrecht, 2001).