Woerden: akten van indemniteit 1700-1817, 1840

Woerden: akten van indemniteit 1700-1817, 1840

Het betreft een bewerking van:

Beheersnummer: W001
Archiefvormer: Stad Woerden
Inventarisnummers: 309, 310-I, II en III

309. “Wijkmeesterregister” van ingekomen personen, met aantekeningen betreffende vertrek, tevens register van akten van indemniteit, 1702-1811.

310-I-III. Akten van indemniteit, 1703-1811.

310-I. nrs. 1-700;
310-II. nrs. 701-1400;
310-III. nrs. 1401-1858.

De bij het stadsbestuur van Woerden ingekomen akten van indemniteit betreffen dus nieuwe inwoners. Indien binnen een gezin de vader, moeder of kinderen in verschillende plaatsen waren geboren, waren er meerdere akten van indemniteit.


Beheersnummer: W002
Archiefvormer: Gemeente Woerden
Inventarisnummer: 1343

1343. Register houdende de in de vergaderingen van de wijkmeesters gedane opgaven van de ingekomen personen, 1811-1819. Register van de ingekomen en uitgaande akten van indemniteit, laatste kwart van de 18e eeuw – 1811. Met alfabetische naamindex van voorhanden zijnde en staat van de nummers van de niet meer voorhanden zijnde akten, 20 december 1831.


Beheersnummer: W017
Archiefvormer: Stadsgerecht Woerden (oud-rechterlijk)
Inventarisnummers: 127-130

127-130. Resolutieboeken van het gerecht, 1694-1752.

127. 1694-1709;
128. 1710-1721;
129. 1720-1732;
130. 1732-1752.


Beheersnummer: W142
Archiefvormer: Nederlandse Hervormde gemeente van Woerden
Inventarisnummer: 292

292. Akten van indemniteit, 1756-1817, 1840.


Beheersnummer: W145
Archiefvormer: Remonstrants-Gereformeerde Gemeente van Woerden
Inventarisnummer: 21

21. Akte van indemniteit ten behoeve van de uit Schoonhoven ingekomen lidmaat P.J. van Hoven, verstrekt door de predikant van Schoonhoven aan de magistraat van Schoonhoven, 1776.