Linschoten: huwelijksregistratie 1615-1942

Linschoten: huwelijksregistratie 1615-1942

Het betreft een bewerking van:

Beheersnummer: M004
Archiefvormer: Gerecht Cattenbroek en de Uiterdijken van Mastwijk
Intarisnummers: 22, 33-34

22. Rol van civiele zaken, tevens register van bestuurlijke zaken, onder andere van de jaarlijkse benoeming van kameraars, schepenen, heemraden en weesmeesters, 1662-1728, tevens protocol van akten van huwelijksaangifte, -afkondiging en -voltrekking, 1669-1724.

33-34. Akten van ondertrouw, huwelijksaangifte, -afkondiging en -voltrekking, met bijbehorende stukken, opgemaakt door of overlegd aan het gerecht, met een tafel over de periode 1736-1792, 1702-1811.

33. 1702-1756, met achterin een tafel over de periode 1736-1792;
34. 1757-1811.


Beheersnummer: M007
Archiefvormer: Gerecht Linschoten en Mastwijk
Inventarisnummer: 69, 93-99

69. Protocol van diverse zaken, onder andere van testament, boedelscheiding, ondertrouw en huwelijkssluiting, met achterin een tafel, 1613-1643.
N.B. De huwelijksinschrijvingen beginnen in 1615.

93-99. Akten van huwelijksaangifte, -afkondiging, -sluiting en -voltrekking met bijbehorende stukken, opgemaakt door of overlegd aan de gerechten Linschoten en Mastwijk, Polanen en Schagen en Den Engh en het gerecht Cattenbroek en de Uiterdijken van Mastwijk, 1632, 1648, 1656-1811.

93. 1632, 1648 en 1656-1678;
94. 1679-1702;
95. 1703-1725;
96. 1727-1737;
97. 1738-1792;
98. 1793-1803;
99. 1804-1811.


Beheersnummer: M009
Archiefvormer: Gerecht Schagen en Den Engh
Inventarisnummer: 18

18. Akten van ondertrouw, huwelijksaangifte, -afkondiging en -voltrekking, minuten met bijbehorende stukken, opgemaakt door of overlegd aan het gerecht, 1675-1794.


Beheersnummer: M010
Archiefvormer: Gerecht De Beide Vlooswijken (Oostenrijk en Westenrijk)
Inventarisnummer: 7

7. Akten van ondertrouw, huwelijksaangifte, -afkondiging en -voltrekking, met bijbehorende stukken, overlegd aan het gerecht, ondertekende minuten, 1696, 1737-1807.


Beheersnummer: M028
Archiefvormer: Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Linschoten
Inventarisnummers: 519-528c

519-528c. Akten van aangifte van huwelijken en scheidingen, 1812-1950.

519. 1812-1822;
520. 1823-1842;
521. 1843-1852;
522. 1853-1862;
523. 1863-1872;
524. 1873-1882;
525. 1883-1892;
526. 1893-1902;
527. 1903-1912;
528. 1913-1922;
528a. 1923-1932;
528b. 1933-1940;
528c. 1941-1950.

N.B. Inv.nr. 528c is tot en met 1942 geïndexeerd.


Beheersnummer: M069
Archiefvormer: Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Schagen en Den Engh
Inventarisnummer: 1

1. Huwelijksakte, 1811.


Beheersnummer: M086
Archiefvormer: Nederlandse Hervormde gemeente van Linschoten
Inventarisnummer: 1-3

1. Acta van de kerkenraad, 1648-1722.
N.B. In dit deel bevinden zich o.a. ook:
– Register van afgekondigde huwelijksproclamaties of gesloten huwelijken, 1648-1652, 1671-1722.

2. Acta van de kerkenraad, 1722-1765.
N.B. In dit deel bevinden zich o.a. ook:
– Register van afgekondigde huwelijksproclamaties of gesloten huwelijken, 1722-1765.

3. Acta van de kerkenraad, 1766-1839.
N.B. In dit deel bevinden zich o.a. ook:
– Register van afgekondigde huwelijksproclamaties of gesloten huwelijken, 1766-1870.
N.B. De huwelijken zijn tot en met 1811 geïndexeerd.


Beheersnummer: HUA 481
Archiefvormer: Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Linschoten
Inventarisnummer: 238-19

239-19. Akte van huwelijk, 1811.

Deze akte is alleen in te zien bij Het Utrecht Archief (HUA).