Lopik: belastingkohieren 1642-1803

Lopik: belastingkohieren 1642-1803

Het betreft een bewerking van:

Beheersnummer: L001
Archiefvormer: Gerecht en heerlijkheid Lopik en Zevenhoven
Inventarisnummers: 204-215, 242, 261, 266, 270, 274, 474-475

204-215. Kohieren van het huisgeld, 1642-1656.

204. 1642-1643;
205. 1643-1644;
206. 1645-1646;
207. 1646-1647;
208. 1647-1648;
209. 1648-1649;
210. 1650-1651;
211. 1651-1652;
212. 1652-1653;
213. 1653-1654;
214. 1654-1655;
215. 1655-1656.

242, 261, 266, 270, 274. Kohieren van het familiegeld, 1676, 1698, 1716, 1720, 1724.

242. 1676;
261. 1698;
266. 1716;
270. 1720;
274. 1724.

474. Lijsten van het hoorngeld, 1793.

475. Lijsten van de belasting van 10 stuivers op boomgaarden en 30 stuivers op hennip-, tabak- en vlaslanden, 1793-1803.