Zegveld: overlijdens- en begraafregistratie 1703-1970

Zegveld: overlijdens- en begraafregistratie 1703-1970

Het betreft een bewerking van:

Beheersnummer: W033
Archiefvormer: Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Zegveld
Inventarisnummers: 710-718c

710-718c. Registers van akten van overlijden, 1811-1970.

710. 1811-1828;
711. 1829-1852;
712. 1853-1872;
713. 1873-1892;
714. 1893-1902;
715. 1903-1912;
716. 1913-1922;
717. 1923-1932;
718. 1933-1940;
718a. 1941-1950;
718b. 1951-1960;
718c. 1961-1970.


Beheersnummer: W177
Archiefvormer: Fonds doop-, trouw- en begraafboeken Zegveld
Inventarisnummer: 511

511. Register van ontvangen begraafrechten van de Hervormde gemeente Zegveld, 1703-1811.