Noord-Polsbroek: huwelijksregistratie 1647, 1651, 1671-1811, 1818-1857

Noord-Polsbroek: huwelijksregistratie 1647, 1651, 1671-1811, 1818-1857

Het betreft een bewerking van:

Beheersnummer: L039a
Archiefvormer: Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Noord-Polsbroek
Inventarisnummers: 5-6

5-6. Registers van huwelijken, 1811, 1818-1857.

5. 1811-1828;
6. 1829-1872.


Beheersnummer: L150
Archiefvormer: Gerecht Noord-Polsbroek
Inventarisnummer: 1712, 1716-1719

1712. Protocollen van akten van testament en huwelijksvoltrekking, 1705-1741, met jaarlijkse lijsten van burgemeesters, schepen en kerk- en armmeesters, 1712-1725.
N.B. De huwelijksvoltrekkingen lopen over de periode 1706-1732.

1716. Protocol van akten van ondertrouw, huwelijksaangifte, -afkondiging en -voltrekking, 1734-1773, 1789-1811.

1717-1719. Minuten van akten van ondertrouw, huwelijksaangifte, -afkondiging en -voltrekking, met bijbehorende stukken, opgemaakt door of overlegd aan het gerecht, 1647, 1651, 1671-1811.

1717. 1647, 1651, 1671-1748;
1718. 1749-1806;
1719. 1807-1811.