Zegveld: huwelijksregistratie 1640-1942

Zegveld: huwelijksregistratie 1640-1942

Het betreft een bewerking van:

Beheersnummer: W033
Archiefvormer: Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Zegveld
Inventarisnummers: 701-709a

701-709a. Registers van akten van huwelijken, 1811-1950.

701. 1811-1828;
702. 1829-1852;
703. 1853-1872;
704. 1873-1892;
705. 1893-1902;
706. 1903-1912;
707. 1913-1922;
708. 1923-1932;
709. 1933-1940;
709a. 1941-1950.

N.B. Inv.nr. 709a is tot en met 1942 geïndexeerd.


Beheersnummer: W177
Archiefvormer: Fonds doop-, trouw- en begraafboeken Zegveld
Inventarisnummers: 505, 508-509

505. Doop-, huwelijk- en lidmatenregister, 1639-1736.

Doop, 1639-1734;
Huwelijk, 1640-1733;
Lidmaten, 1640-1736.

N.B. Wegens de opkomst van de Fransen en de inundatie van het hele dorp, is er ongeveer twee jaar lang, tussen 2-6-1672 en 5-9-1674, niemand in Zegveld in ondertrouw gegaan of getrouwd. Van augustus 1727 tot oktober 1730 ontbreken de inschrijvingen.

508. Huwelijks- en lidmatenregister, 1734-1811.

Huwelijk, 1734-1798;
Lidmaten, 1734-1811.

509. Huwelijksregister, 1798-1811.


Beheersnummer: W180
Archiefvormer: Gerecht Zegveld en Zegvelderbroek (oud-rechterlijk)
Inventarisnummer: 2408-2410

2408. Protocol van akten van ondertrouw, huwelijksaangifte, -afkondiging en -voltrekking, 1752-1810.

2409-2410. Minuten van akten van huwelijksaangifte, -afkondiging en -voltrekking, met bijbehorende stukken, opgemaakt door of overlegd aan het gerecht, 1670-1729, 1749-1803.

2409. 1670-1729, 1749-1767;
2410. 1768-1803.