Lange Ruige Weide: volkstellingsregisters 1837

Lange Ruige Weide: volkstellingsregisters 1837

Het betreft een bewerking van:

Beheersnummer: R028
Archiefvormer: Gemeente Lange Ruige Weide
Inventarisnummer: 292

292. Volkstellingsregister, 1837, aangevuld tot 1839.