Lange Ruige Weide: akten van indemniteit 1747-1810

Lange Ruige Weide: akten van indemniteit 1747-1810

Het betreft een bewerking van:

Beheersnummer: R027
Archiefvormer: Schoutambacht of gerecht Lange Ruige Weide
Inventarisnummers: 2-3, 52, 63

2. Register houdende afschriften van uitgegeven akten van indemniteit, 1766-1792.

3. Register houdende afschriften van uitgegeven akten van indemniteit, 1794-1803 en aantekeningen van ingeleverde akten van indemniteit, 1805-1806.

52. Briefwisseling met de Utrechtse procureur B. van Vliet betreffende een juridisch conflict omtrent de verlening van een akte van indemniteit aan Jan Huybertsz Rietveld, 1749-1750.

63. Lijsten van ingeleverde en aan de N.H. diaconie van Waarder en Lange Ruige Weide overgedragen akten van indemniteit, 1765-1810.

Het betreft uitsluitend akten van Rooms-Katholieke en Oud-Katholieke personen, waarvoor het dorpsbestuur zich bij verval tot armoede garant stelde. De akten van Nederduits Gereformeerde (Hervormde) personen die naar Lange Ruige Weide kwamen of uit Lange Ruige Weide vertrokken, werden ontvangen of verstrekt door de Nederduits Gereformeerde gemeente van Waarder en Lange Ruige Weide.


Beheersnummer: R075
Archiefvormer: Ambacht Lange Ruige Weide (oud-rechterlijk)
Inventarisnummer: 20

20. Register houdende resoluties van schout, schepenen en heemraden, verslagen van de zittingen van het gerecht in boetstraffelijke zaken alsmede aantekeningen van uitbesteding van vee, 1747-1765.