Achthoven: geboorte- en doopregistratie 1811, 1818-1857

Achthoven: geboorte- en doopregistratie 1811, 1818-1857

Het betreft een bewerking van:

Beheersnummer: M027
Archiefvormer: Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Achthoven
Inventarisnummers: 138-141, 151

138-141: Registers van geboorteakten, 1818-1852.

138. 1818-1822;
139. 1823-1832;
140. 1833-1842;
141. 1843-1852.

151. Register van geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten van de gemeente Achthoven en Wulverhorst, 1853-1857.

N.B. Inv.nr. 137: Register van geboorteakten, 1811, is M068, inv.nr. 1: Geboorteakte Heeswijk 1811. In het verleden is deze akte ten onrechte onder Achthoven geplaatst.


Beheersnummer: M068
Archiefvormer: Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Heeswijk
Inventarisnummer: 1

1.  Geboorteakte, 1811.