Achthoven: huwelijksregistratie 1714-1808, 1818-1857

Achthoven: huwelijksregistratie 1714-1808, 1818-1857

Het betreft een bewerking van:

Beheersnummer: M005
Archiefvormer: Gerecht Achthoven
Inventarisnummer: 6-7

6. “Register van allerhande actens […]”, protocol van akten, voornamelijk van overdracht en indemniteit, ook van ondertrouw en andere, 1763-1810.
N.B. De index op de huwelijken loopt over de periode 1763-1789. 

7. Akten van ondertrouw, huwelijksaangifte, – afkondiging en -voltrekking, minuten, met bijlagen, 1732-1755, 1807-1808.


Beheersnummer: M006
Archiefvormer: Gerecht Heeswijk
Inventarisnummer: 15

15. Akten van ondertrouw, huwelijksaangifte, -afkondiging en -voltrekking, minuten met bijlagen, 1714-1808.


Beheersnummer: M027
Archiefvormer: Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Achthoven
Inventarisnummers: 142-145, 151

142-145. Register van huwelijksakten, 1818-1852.

142. 1818-1822;
143. 1823-1832;
144. 1833-1842;
145. 1843-1852.

151. Register van geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten van de gemeente Achthoven en Wulverhorst, 1853-1857.