Barwoutswaarder: huwelijksregistratie 1672-1713, 1729-1804, 1818-1942

Barwoutswaarder: huwelijksregistratie 1672-1713, 1729-1804, 1818-1942

Het betreft een bewerking van:

Beheersnummer: W018
Archiefvormer: Ambacht Barwoutswaarder en Bekenes (oud-rechterlijk)
Inventarisnummers: 2

2. “Rolle van de Gerechte van Barwoutswaarder en Beeckenes” of “Notulen van den Rechtdagh” enz. 1671-1803. Aanstelling van procureurs, notarissen enz. “voor den geregte” enz. 1699-1765.
N.B. Register bevat tevens akten van huwelijksvoltrekkingen over de perioden; 1672-1713, 1729-1796.


Beheersnummer: W023
Archiefvormer: Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Barwoutswaarder
Inventarisnummers: 532, 549-561

549-561. Registers van akten van geboorte, huwelijk, echtscheiding en overlijden, 1818-1940.

549. 1818-1822;
550. 1823-1832;
551. 1833-1842;
552. 1843-1852;
553. 1853-1862;
554. 1863-1872;
555. 1873-1882;
556. 1883-1892;
557. 1893-1902;
558. 1903-1912;
559. 1913-1922;
560. 1923-1932;
561. 1933-1940.

532. Register van akten van geboorte, huwelijk, echtscheiding en overlijden, 1941-1950, met alfabetische naamindex.

N.B. Inv.nr. 532 is tot en met 1942 geïndexeerd.


Beheersnummer: W055b
Archiefvormer: Gaarder van de impost op trouwen en begraven te Barwoutswaarder, Bekenes en Rietveld en De Bree
Inventarisnummer: 1

1. Register van ontvangst van den impost op het trouwen en begraven, 1759-1804.