Barwoutswaarder: schepenakten 1719-1810

Barwoutswaarder: schepenakten 1719-1810

Het betreft een bewerking van:

Beheersnummer: W018
Archiefvormer: Ambacht Barwoutswaarder en Bekenes (oud-rechterlijk)
Inventarisnummers: 4-6

4-6. Protocollen van opdrachten, hypotheken en taxatiën, etc., 1719-1810.

4. 1719-1772;
5. 1773-1804;
6. 1805-1808 (1810).

Deze inventarisnummers bevatten akten van transport of overdracht van onroerend goed, akten van geldlening onder hypotheekstelling van onroerend goed, akten van taxatie van onroerend goed uit nalatenschappen ten behoeve van de heffing van belasting op erfenissen alsmede afschriften van akten van volmacht voor personen, die namens anderen optreden bij de beschreven handelingen.