Barwoutswaarder: notulen 1945-1964

Barwoutswaarder: notulen 1945-1964

Het betreft een bewerking van:

Beheersnummer: W005
Archiefvormer: Gemeente Barwoutswaarder
Inventarisnummers: 37, 1-4

37. Notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad, 20 nov. 1945 – 28 juni 1948.

1-4. Notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad, 1948-1964.

1. 31 augustus 1948 – 14 december 1951;
2. 28 februari 1952 – 12 maart 1956;
3. 23 mei 1956 – 13 december 1960;
4. 17 januari 1961 – 29 januari 1964.

De begindatum van deze index is de datum van de eerste vergadering van de gemeenteraad na de bevrijding; de einddatum betreft de laatste vergadering van de gemeenteraad vóór de opheffing van de gemeente Barwoutswaarder per 1 februari 1964. In deze index zijn opgenomen de onderwerpen, waarover de raad heeft gediscussieerd en besluiten heeft genomen. Zaken waarover geen uitgebreide discussie heeft plaats gevonden (stukken die voor kennisgeving zijn aangenomen, toekenning van uitkeringen op grond van wettelijke regelingen aan individuele personen, etc.) zijn in deze index niet opgenomen.