Achthoven: akten van indemniteit 1748-1811

Achthoven: akten van indemniteit 1748-1811

Het betreft een bewerking van:

Beheersnummer: M005
Archiefvormer: Gerecht Achthoven
Inventarisnummer: 6

6. “Register van allerhande actens (…)”, protocol van akten, voornamelijk van overdracht en indemniteit, ondertrouw en andere, 1764-1810.


Beheersnummer: M006
Archiefvormer: Gerecht Heeswijk
Inventarisnummers: 9-10

9-10. Akten van verschillende aard, voornamelijk van overdracht van hypotheekstelling, maar ook van indemniteit en andere, minuten, 1748-1811.

9. 1748-1802;
10. 1803-1811. 


Beheersnummer: M007
Archiefvormer: Gerecht Linschoten en Mastwijk
Inventarisnummers: 129

129. Akten van indemniteit, afgegeven door de opeenvolgende besturen van Linschoten, 1776-1807, en door schout en gerecht van Schagen & Den Engh, 1776-1778, eenvoudige afschriften, z.j. (c. 1801-1807).