Montfoort: bevolkingsregisters 1850-1936

Montfoort: bevolkingsregisters 1850-1936

Dit betreft een bewerking van:

Beheersnummer: M061
Archiefvormer: Gemeente Montfoort
Inventarisnummer: 2046-2059, 2066-2067, 2082-2084, 2086, 2088-2089

2046-2059. Bevolkingsregisters 1850-1917.

2046. 1850-1859, deel I;
2047. 1850-1859, deel II;
2048. 1850-1859, betreft: Keizerstraat 87, kasteel, Hoogstraat 212 (later 29), 243, Havenstraat 41-42 en de dienstboden;
2049. 1860-1869, deel I;
2050. 1860-1869, deel II;
2051. 1860-1877, betreft dienstboden, 1860-1874, kasteel 1870-1877;
2052. 1870-1889, wijk A;
2053. 1870-1889, wijk B;
2054. 1890-1899, wijk A (crowdsourcing, aangevuld);
2055. 1890-1899, wijk B (crowdsourcing, aangevuld);
2056. 1900-1917, A-H;
2057. 1900-1917, I-R;
2058. 1900-1917, S-Z.

2059. 1900-1917, betreft: school Hofstraat B 144, St. Anthoniuspension Op ’t Kerkhof B 146.

2066-2067. Bevolkingsregister (gezinskaarten), 1917-1936.

2066. A-L, Anthoniuspension, Tuchtschool;
2067. M-Z.

2082-2084. Registers van personen, aanwezig in het pensionaat voor Katholieke jonge juffrouwen, ook genoemd Pensionnat de Demoiselles, 1859-1885.
N.B. Deze school werd in 1887 verplaatst van de Keizerstraat naar de Hofstraat.

2082. 1859-1868;
2083. 1869-1875;
2084. 1876-1887.

2086. Register van personen, aanwezig in het Protestants Landbouwkundig Opvoedingsgesticht, 1859-1869.

2088-2089. Registers van personen, aanwezig in de gevangenis voor jeugdige vrouwelijke veroordeelden, tevens huis van verbetering en opvoeding, 1859-1874.

2088. 1859-1874;
2089. 1869-1874.

Interessant is de vermelding van de beroepen. In de index is bij de benaming van het beroep in principe de vermelding in het bevolkingsregister gehandhaafd. “Kledermaker” is veranderd in kleermaker, maar een “verwer” is geen schilder geworden. Montfoort kent relatief veel inwoners die werkzaam waren bij de lijnbanen. De beroepen die hierbij horen waren “baander” of “baandersknecht”.

Er kunnen meerdere adressen genoemd staan bij een persoon. De datum van verhuizing binnen de gemeente zijn niet bijgehouden. In sommige gevallen ligt het voor de hand dat de vermelding van meerdere adressen niet duidt op een verhuizing maar op een hernummering van de wijk en straat.