Polsbroek: overlijdens- en begraafregistratie 1677-1835, 1858-1970

Polsbroek: overlijdens- en begraafregistratie 1677-1835, 1858-1970

Het betreft een bewerking van:

Beheersnummer: L052a
Archiefvormer: Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Polsbroek
Inventarisnummers: 9-42

9-42. Registers van overlijden, 1812-1817, 1858-1970.

9. 1811-1828;
10. 1829-1872;
11. 1873-1912;
12. 1913-1940;
13. 1941;
14. 1942;
15. 1943;
16. 1944;
17. 1945;
18. 1946:
19. 1947;
20. 1948;
21. 1949;
22. 1950;
23. 1951;
24. 1952;
25. 1953;
26. 1954;
27. 1955;
28. 1956;
29. 1957;
30. 1958;
31. 1959;
32. 1960;
33. 1961;
34. 1962;
35. 1963;
36. 1964;
37. 1965;
38. 1966;
39. 1967;
40. 1968;
41. 1969;
42. 1970.

N.B. Overlijdensakten worden 50 jaar na opmaken openbaar volgens het Besluit Burgerlijke Stand (Staatsblad 1994 nr. 160). Akten die geïndexeerd zijn, maar jonger dan 50 jaar, worden daarom niet getoond op de website.


Beheersnummer: L106
Archiefvormer: Nederlandse Hervormde gemeente van Polsbroek en Vlist
Inventarisnummers: 197-199

197-199. Bijlagen bij de rekeningen van ontvangsten en uitgaven, 1695-1781.

197. 1695-1696, 1719-1747;
N.B. Met hiaten, bevattende tevens lijsten van ontvangen begraafrechten, 1719-1733, 1745-1747.
198. 1748-1769;
N.B. Met hiaten, bevattende tevens lijsten van ontvangen begraafrechten, 1757-1759.
199. 1771-1781.
NB. Met hiaten, bevattende tevens lijsten van ontvangen begraafrechten, 1775-1777.


Beheersnummer: L159
Archiefvormer: Fonds doop-, trouw- en begraafboeken Polsbroek
Inventarisnummers: 345-346, 581-582

HERVORMDE GEMEENTE

345-346. Registers van ontvangen begraafrechten, 1752-1812.

345. 1752-1807;
346. 1807-1812.

ROOMS-KATHOLIEKE PAROCHIE

581-582. Doop-, huwelijks- en overlijdensregisters, 1677-1835.

581. Overlijden, 1677-1705;
582. Overlijden, 1705-1835.