Zegveld: schepenakten 1629-1811

Zegveld: schepenakten 1629-1811

Het betreft een bewerking van:

Beheersnummer: W180
Archiefvormer: Gerecht Zegveld en Zegvelderbroek (oud-rechterlijk)
Inventarisnummers: 2374-2407, 2411

2374-2385. Protocollen van akten, voornamelijk van overdracht, hypotheek, taxatie en procuratie, 1629-1808.

2386. Minuten van akten, voornamelijk van overdracht, hypotheek en boedelscheiding, 1808-1811.

2387-2392. Minuten van overdracht, met verklaringen van ontvangst van de 40ste penning, 1677-1808.

2393-2394. Minuten van akten van hypotheek, met verklaringen van ontvangst van de 40ste penning, 1677-1808.

2395-2396. Minuten van akten van verkoop van onroerende goederen, 1653-1803.

2397-2399. Minuten van akten van publieke verkoop van roerende en onroerende goederen, 1641, 1676-1808.

2400-2401. Minuten van akten van verhuur van vee, 1747-1794.

2402. Minuten van akten van taxatie, opgemaakt in verband met de aangifte voor de heffing van de 20ste en 40ste penning, 1680-1761, 1797-1807.

2403. Minuten van akten van procuratie, 1675-1688, 1724-1772.

2404-2405. Minuten van akten van testament, 1724-1805.

2406-2407. Minuten van akten van boedelscheiding, met bijbehorende inventarissen, boedelrekeningen en andere stukken, 1675-1810.

2411. Minuten van akten betreffende overige zaken o.a. verhuur en voogdijstelling, 1664-1810.