Oudewater: huwelijksregistratie 1586-1603, 1617-1942

Oudewater: huwelijksregistratie 1586-1603, 1617-1942

Het betreft een bewerking van:

Beheersnummer: O002b
Archiefvormer: Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Oudewater
Inventarisnummers: 916-928a

916-928a. Akten van aangifte van huwelijken en echtscheidingen, 1811-1950.

916. 1811-1822;
917. 1823-1832;
918. 1833-1842;
919. 1843-1852;
920. 1853-1862;
921. 1863-1872;
922. 1873-1882;
923. 1883-1892;
924. 1893-1902;
925. 1903-1912;
926. 1913-1922;
927. 1923-1932;
928. 1933-1940;
928a. 1941-1950.

N.B. Inv.nr. 928a is tot en met het jaar 1942 geïndexeerd.


Beheersnummer: O031
Archiefvormer: Rooms-Katholieke Parochie van de H. Franciscus van Assisi te Oudewater
Inventarisnummer: 73-74

73-74. Trouwboeken, 1767-1873.

73. 1767 okt. 25 – 1792 mei 6;
74. 1792 aug. 27 – 1873 nov. 27.
N.B. Het trouwboek is tot en met 1811 geïndexeerd.


Beheersnummer: O056
Archiefvormer: Oud-Katholieke parochie van de H.H. Michael en Johannes de Doper te Oudewater
Inventarisnummer: doos 12 omslag 8

Doos 12 omslag 8: Doop-, trouw- en overlijdensregister, 1761-1856.

Trouwen: 1765-1855.


Beheersnummer: O061
Archiefvormer: Stadsgerecht Oudewater (oud-rechterlijk)
Inventarisnummer: 195-196

195-196. Protocollen van akten van ondertrouw, huwelijksaangifte, -afkondiging en -voltrekking en van bijbehorende stukken, opgemaakt door of overlegd aan het gerecht, 1660-1811.

195. 1660-1798 juni;
196. 1798 juli – 1811.


Beheersnummer: O061a
Archiefvormer: Gaarder van de impost op het trouwen en begraven te Oudewater
Inventarisnummer: 201-203

201-202. Registers van ontvangst van belasting op huwelijksvoltrekkingen en begrafenissen, 1696-1732, 1789-1805.

201. 1696-1732;
202. 1789-1805, achterin register van ondertrouw, 1806-1808.

203. Register van onvermogende, die de belasting op huwelijksvoltrekkingen en begrafenissen niet behoeven te voldoen, 1789-1806.


Beheersnummer: O064
Archiefvormer: Fonds doop-, trouw- en begraafboeken Oudewater
Inventarisnummer: 307-308, 574

Hervormde gemeente Oudewater

307-308. Huwelijksregisters, 1672-1821.

307. 1672-1747;
308. 1748-1821.

Rooms-katholieke statie

574. Doop- en huwelijksregister, 1673-1700.

Huwelijk, 1673-1699.

N.B. Hoewel de twee katholieke kerken in Oudewater tot 1704 officieel nog tot de Rooms-katholieke Kerk behoorden, hingen de pastoors van de ‘herenkerk’ aan de Markt al lange tijd het Jansenistische gedachtegoed aan. Hieruit zou later de Oud-katholieke kerk ontstaan.Tussen 1704 en 1709 was de ‘boerenkerk’ aan het Heilig Leven gesloten, nadat de laatste pater Jezuïet door het stadsbestuur was verbannen. Dit kerkgebouw werd in 1709 door pater Minderbroeder Johannes de Ruiter heropend. Sindsdien is er dan ook een duidelijke verdeling te zien in de Rooms-katholieke en Oud-katholieke kerk in Oudewater.


Beheersnummer: O070
Archiefvormer: Nederlandse Hervormde Gemeente Oudewater-Hekendorp
Inventarisnummer: 51, 157

51. Acta van de kerkenraad 25 mei 1586-4 juni 1621.
Bevat tevens: huwelijken, 1586-1603.

157. Huwelijksregister, 1617-1670.