Lopik: akten van indemniteit 1690-1812

Lopik: akten van indemniteit 1690-1812

Het betreft een bewerking van:

Beheersnummer: L001
Archiefvormer: Gerecht en heerlijkheid Lopik en Zevenhoven
Inventarisnummers: 4, 82-98a, 103-105, 107-108, 510, 533, 651.

ARCHIEF VAN HET GERECHT LOPIK EN LOPIKERKAPEL , 1584-1811

2-8. Resoluties van het dorpsbestuur, 1651-1811.

2. 1651-1710;
3. 1710-1740;
4. 1740-1763;
5. 1771-1781;
6. 1784-1795;
7. 1795-1807;
8. 1807-1811.

N.B. De eerste akte van indemniteit in de resoluties dateert van 1694.

82-91. Akten van indemniteit, ingekomen bij het gerecht Lopik, 1690-1811.

82. 1690-1730;
83. 1731-1740;
84. 1741-1750;
85. 1751-1760;
86. 1761-1770;
87. 1771-1780;
88. 1781-1790;
89. 1791-1800;
90. 1801-1807;
91. 1808-1811, z.j.

92. Register met afschriften van ingekomen akten van indemniteit, 1777-1793.

92a. Register met afschriften van ingekomen akten van indemniteit, 1794-1811.

93-98. Akten van indemniteit, afgegeven door het gerecht Lopik, 1703-1806.

93. 1703-1740;
94. 1741-1750;
95. 1751-1760;
96. 1761-1770;
97. 1771-1790;
98. 1791-1806.

98a. Register met afschriften van afgegeven akten van indemniteit door het gerecht Lopik, 1778-1812.

103. Machtigingen van het gerecht aan de secretaris om akten van indemniteit af te geven, 1736-1756.

104. Correspondentie met besturen van andere plaatsen betreffende de afgifte van akten van indemniteit, 1715-1806.

105. Correspondentie met verschillende personen betreffende de afgifte van akten van indemniteit, 1752-1813.

107. Stukken betreffende het aanmanen tot afgifte van akten van indemniteit, 1701-1776.

108. Stukken betreffende procedures voor het hof van Utrecht betreffende de afgifte van akten van indemniteit, 1728-1807.

ARCHIEF VAN HET GERECHT ZEVENHOVEN, 1593-1811

510. Resoluties van het dorpsbestuur, 1756-1798.

533. Stukken betreffende de afgifte van akten van indemniteit, 1763-1806.

ARCHIEF VAN DE GEMEENTE LOPIK, 1809, 1811-1813

651. Lijst van bij maire en municipale raden ingekomen akten van indemniteit, 1812.


Beheersnummer: L046
Archiefvormer: Nederlandse Hervormde Gemeente van Lopik
Inventarisnummer: 107

107. Akten van indemniteit, 1759, 1773-1784.