Willeskop: belastingkohieren 1681-1682

Willeskop: belastingkohieren 1681-1682

Het betreft een bewerking van:

Beheersnummer: M065
Archiefvormer: Gerecht Blokland
Inventarisnummer: 52

52. “Thinsboeck”, kohier van de heffing van tienden over de landerijen, 1681-1682.