Zevender: overlijdens- en begraafregistratie 1744-1807, 1819-1857

Zevender: overlijdens- en begraafregistratie 1744-1807, 1819-1857

Het betreft een bewerking van:

Beheersnummer: L009a
Archiefvormer: Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Zevender
Inventarisnummer: 252

252. Register van overlijden, 1819-1857.

Vanaf 1812 tot en met 1817 hoorde Zevender onder Polsbroek, vanaf 1817 tot en met 1818 onder Cabauw en vanaf 1819 tot en met 1857 was Zevender weer zelfstandig. Vanaf 1858 hoorde Zevender onder Willige Langerak.


Beheersnummer: L153
Archiefvormer: Gerecht Zevender (oud-rechterlijk)
Inventarisnummer: 2448

2448. Rekeningen met verantwoording van de ontvangst van de 20ste en 40ste penning op overgedragen goederen en van de belasting op huwelijksvoltrekkingen en begrafenissen, 1752, 1781, 1789.

2449. Register van ontvangst van de belasting op huwelijksvoltrekkingen, 1744-1808; achterin register van ontvangst van de belasting op begrafenissen, 1744-1807.
N.B. Over de periode 1806-1807 betreft het niet meer belasting op het begraven.