Gerverscop: overlijdens- en begraafregistratie 1818-1857

Gerverscop: overlijdens- en begraafregistratie 1818-1857

Het betreft een bewerking van:

Beheersnummer: W219a
Archiefvormer: Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Gerverscop
Inventarisnummer: 777-778

777-778. Registers houdende akten van overlijden, 1818-1857.

777. Gerverscop, 1818-1828 en Indijk, 1811, 1818-1821;
778. Gerverscop, 1829-1857.