Cabauw: huwelijksregistratie 1679-1857

Cabauw: huwelijksregistratie 1679-1857

Het betreft een bewerking van:

Beheersnummer: L008a
Archiefvormer: Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Cabauw
Inventarisnummer: 258

258. Register van huwelijken, 1818-1857.

Vanaf 1812 tot en met 1817 hoorde Cabauw onder Polsbroek en vanaf 1858 onder Willige Langerak.


Beheersnummer: L147
Archiefvormer: Gerecht van Cabauw (oud-rechterlijk)
Inventarisnummers: 500-501, 503-506

500-501. Protocol van akten van ondertrouw, huwelijksaangifte, -afkondiging en -voltrekking, 1706, 1751-1809.

500. 1751-1809;
501. 1706, 1771-1776.

503. Register van ontvangst van de 20ste, 40ste en 80ste penning op overgedragen goederen, van boeten wegens niet-ontvankelijk verklaarde processen en van de belasting op huwelijksvoltrekkingen en begrafenissen alsmede van de verantwoording daarvan door schout en schepenen, 1698-1715.
N.B. De huwelijksvoltrekkingen lopen tot en met 1714.

504-505. Opgaven van ontvangst van de 20ste, 40ste en 80ste penning op overgedragen goederen, van boete wegens niet-ontvankelijk verklaarde processen en van de belasting op huwelijksvoltrekkingen en begrafenissen, alsmede van de verantwoording van de rekeningen daarvan door schout en schepenen, 1668-1715, 1763-1789.

504. 1668-1707 sept.;
505. 1707 okt.-1715, 1763-1789.
N.B. De huwelijksvoltrekkingen lopen vanaf 1696-1709, 1713-1714, 1763-1788.

506. Register van ontvangst van de belasting op huwelijksvoltrekkingen en begrafenissen, 1787-1807.
N.B. De huwelijksvoltrekkingen lopen tot en met 1805.


Beheersnummer: L158
Archiefvormer: Fonds doop-, trouw- en begraafboeken van Cabauw, Jaarsveld, Lopik, Lopikerkapel en Willige Langerak
Inventarisnummers: 540-541

ROOMS-KATHOLIEKE STATIE CABAUW

540-541. Doop-, huwelijks- en overlijdensregisters van de Rooms-katholieke statie Cabauw, 1679-1811.

540. huwelijk, 1679-1756;
541. huwelijk, 1757-1811.