Wulverhorst: huwelijksregistratie 1670-1695, 1725-1806, 1811, 1818-1857

Wulverhorst: huwelijksregistratie 1670-1695, 1725-1806, 1811, 1818-1857

Het betreft een bewerking van:

Beheersnummer: M011
Archiefvormer: Gerecht Wulverhorst, Kromwijk en Linschoterhaar
Inventarisnummer: 13

13. Akten van ondertrouw, huwelijksaangifte, – afkondiging en -voltrekking met enkele bijbehorende stukken, opgemaakt door of overlegd aan het gerecht, meest ondertekende minuten, 1670-1695, 1796-1806.
N.B. Voorin een tafel over de jaren 1725-1774, welke stukken alle ontbreken.


Beheersnummer: M027
Archiefvormer: Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Achthoven
Inventarisnummer: 151

151. Register van geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten van de gemeente Achthoven en Wulverhorst, 1853-1857.


Beheersnummer: M031
Archiefvormer: Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Wulverhorst
Inventarisnummers: 146-149, 151

146-149. Registers van huwelijksakten, 1818-1852.

146. 1818-1822;
147. 1823, 1829-1832;
148. 1833-1842;
149. 1843-1852.

151. Register van overlijdensakten, 1823-1832.
N.B. Bevat tevens de huwelijksakten van 1824-1828.


Beheersnummer: HUA 481
Archiefvormer: Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Wulverhorst
Inventarisnummer: 337-01

337-01. Akte van geboorte, 1811.

Deze akte is alleen in te zien bij Het Utrecht Archief (HUA).