Montfoort: huwelijksregistratie 1618-1942

Montfoort: huwelijksregistratie 1618-1942

Het betreft een bewerking van:

Beheersnummer: M017
Archiefvormer: Stadsgerecht Montfoort (oud-rechterlijk)
Inventarisnummer: 95-96, 98, 103

95-96. Registers van huwelijksvoltrekking, 1618-1715, 1733-1758, 1762-1795, 1801-1802, 1807.

95. 1618-1715, 1733-1758;
96. 1762-1795, 1801-1802, 1807.

98. Register van huwelijksaangifte, -afkondiging en -voltrekking, 1670-1715.

103. Minuten van akten van ondertrouw, huwelijksaangifte, -afkondiging en -voltrekking, met bijbehorende stukken, opgemaakt door of overlegd aan het gerecht, 1801-1811.


Beheersnummer: M029
Archiefvormer: Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Montfoort
Inventarisnummers: 1997-2004b

1997-2004b. Registers van akten van huwelijk en echtscheiding, 1812-1950.

1997. 1812-1828;
1998. 1829-1850;
1999. 1851-1872;
2000. 1873-1892;
2001. 1893-1903;
2002. 1904-1913;
2003. 1914-1923;
2004. 1924-1933;
2004a. 1934-1940;
2004b. 1941-1950.

N.B. Inv.nr. 2004b is geïndexeerd tot en met 1942.


Beheersnummer: M061
Archiefvormer: Gemeente Montfoort
Inventarisnummer: 324

324. Kopieboek van uitgaande brieven van de burgemeester(s), 1823-1824.
N.B. Bevat tevens enkele brieven van burgemeester en wethouders, en tevens 6 huwelijksakten uit 1811, achterin het deel.


Beheersnummer: HUA 481
Archiefvormer: Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Montfoort
Inventarisnummer: 247-06

247-06. Akte van huwelijk, 1811.

Deze akte is alleen in te zien bij Het Utrecht Archief (HUA).


Beheersnummer: M084
Archiefvormer: Fonds doop-, trouw- en begraafboeken van Montfoort
Inventarisnummer: 246, 563-565

HERVORMDE GEMEENTE MONTFOORT

246. Huwelijksregister, 1734-1811.

ROOMS-KATHOLIEKE STATIE MONTFOORT

563-565. Doop- en huwelijksregisters, 1693-1812.

563. 1693-1724;
564. 1724-1769;
565. 1770-1812.


Beheersnummer: M087
Archiefvormer: Rooms-katholieke Sint Johannes de Doperparochie te Montfoort
Inventarisnummer: 21

21. Register van doop- en huwelijksinschrijvingen, 1660-1673, 1676-1678.