Montfoort: huwelijksregistratie 1618-1942

Montfoort: huwelijksregistratie 1618-1942

Het betreft een bewerking van:

Beheersnummer: M017
Archiefvormer: Stadsgerecht Montfoort (oud-rechterlijk)
Inventarisnummer: 95-104, 132c-132d

95-96. Registers van huwelijksvoltrekking, 1618-1715, 1733-1758, 1762-1795, 1801-1802, 1807.

95. 1618-1715, 1733-1758;
96. 1762-1795, 1801-1802, 1807.

97. Register van huwelijksvoltrekking, 1618-1625. Afschrift van inv.nr. 95.

98. Register van huwelijksaangifte, -afkondiging en -voltrekking, 1670-1715.

99. Register van ondertrouw en huwelijksvoltrekking, opgemaakt ingevolge de publicatie van de Provisionele Representanten van 28 okt. 1795; 1796-1808.

100-103. Minuten van akten van ondertrouw, huwelijksaangifte, -afkondiging en -voltrekking, met bijbehorende stukken, opgemaakt door of overlegd aan het gerecht, 1640-1648, 1656, 1662-1671, 1691-1811.

100. 1640-1648, 1656, 1662-1671, 1691-1730;
101. 1731-1760;
102. 1761-1800;
103. 1801-1811.

104. Minuten van akten van ondertrouw, huwelijksaangifte, -afkondiging en -voltrekking, met bijbehorende stukken, opgemaakt door of overlegd aan het gerecht, 1680-1682, 1694-1695, 1715, 1801-1811.

132c. Attestaties voor het sluiten van een huwelijk en een akte van boedelscheiding, 1639-1656.

132d. Akten van huwelijksafkondigingen, 1705-1733, 1746, 1749, 1769, 1798-1805.


Beheersnummer: M029
Archiefvormer: Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Montfoort
Inventarisnummers: 1997-2004b

1997-2004b. Registers van akten van huwelijk en echtscheiding, 1812-1950.

1997. 1812-1828;
1998. 1829-1850;
1999. 1851-1872;
2000. 1873-1892;
2001. 1893-1903;
2002. 1904-1913;
2003. 1914-1923;
2004. 1924-1933;
2004a. 1934-1940;
2004b. 1941-1950.

N.B. Inv.nr. 2004b is geïndexeerd tot en met 1942.


Beheersnummer: M061
Archiefvormer: Gemeente Montfoort
Inventarisnummer: 324

324. Kopieboek van uitgaande brieven van de burgemeester(s), 1823-1824.
N.B. Bevat tevens enkele brieven van burgemeester en wethouders, en tevens 6 huwelijksakten uit 1811, achterin het deel.


Beheersnummer: HUA 481
Archiefvormer: Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Montfoort
Inventarisnummer: 247-06

247-06. Akte van huwelijk, 1811.

Deze akte is alleen in te zien bij Het Utrecht Archief (HUA).


Beheersnummer: M084
Archiefvormer: Fonds doop-, trouw- en begraafboeken van Montfoort
Inventarisnummer: 240, 244, 246, 248, 563-566

HERVORMDE GEMEENTE MONTFOORT

240. Doopregister, 1637-1811.
N.B. Bevat tevens huwelijksinschrijvingen over de periode 1637-1645.
         Van dit register is alleen een kopie aanwezig op de studiezaal, onder vermelding van; DTB Mf 240. Het origineel is niet in het beheer van het RHC.

244, 246. Huwelijksregisters, 1619-1671, 1688-1698, 1734-1811.

244. 1619-1671, 1688-1698;
246. 1734-1811.
Van inv.nr. 244 is alleen een kopie aanwezig op de studiezaal, onder vermelding van; DTB Mf 244. Het origineel is niet in het beheer van het RHC.

248. Lidmatenregister, 1698-1739.
N.B. Bevat tegens ondertrouw- en trouwinschrijvingen over de periode 1699-1739.
Van dit register is alleen een kopie aanwezig op de studiezaal, onder vermelding van; DTB Mf 248. Het origineel is niet in het beheer van het RHC.

ROOMS-KATHOLIEKE STATIE MONTFOORT

563-565. Doop- en huwelijksregisters, 1693-1812.

563. 1693-1724;
564. 1724-1769;
565. 1770-1812.

566. Lijst van gehuwden, 1720-1729.


Beheersnummer: M087
Archiefvormer: Rooms-katholieke Sint Johannes de Doperparochie te Montfoort
Inventarisnummer: 21

21. Register van doop- en huwelijksinschrijvingen, 1660-1673, 1676-1678.