Reeuwijk: rekeningen 1640-1793

Reeuwijk: rekeningen 1640-1793

Het betreft een bewerking van:

Beheersnummer: R001
Archiefvormer: Schoutambacht Reeuwijk
Inventarisnummers: 31-39, 41

31-39, 41. Ambachtsrekeningen; rekeningen van inkomsten en uitgaven van het ambacht, tot en met 1808 met kohier van de omslag gebaseerd op kerven en steken, 1640-1795.
N.B. De rekeningen lopen tot 1810.

31. 1640-1643, 1645-1646, 1648-1659;
32. 1660-1679;
33. 1680-1700;
34. 1701-1720;
35. 1721-1730;
36. 1731-1740;
37. 1741-1755;
38. 1756-1769;
39. 1770-1782;
41. 1791-1795.

Deze index betreft de zogenaamde ambachtsrekeningen van Reeuwijk uit de periode 1640-1793. In de index zijn de uitgavenposten beschreven met vermelding van de persoon aan wie het desbetreffende bedrage verschuldigd was. De bedragen werden weergegeven in gulden – stuivers – penningen.