Teckop: geboorte- en doopregistratie 1733-1812, 1818-1857

Teckop: geboorte- en doopregistratie 1733-1812, 1818-1857

Het betreft een bewerking van:

Beheersnummer: W028
Archiefvormer: Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Teckop
Inventarisnummers: 176-178

176-177. Registers van akten van geboorte, huwelijk en overlijden, 1818-1828, 1853-1857

176. 1818-1828;
177. 1853-1857.

178. Register van akten van geboorte, 1829-1852.


Beheersnummer: W176
Archiefvormer: Fonds doop-, trouw- en begraafboeken Kamerik en Teckop
Inventarisnummer: 592-593

592. Doop- en huwelijksregister van de Rooms-katholieke statie Teckop, 1733-1812.

Dopen, 1733-1812.

593. Doopregister, 1789-1811. Afschrift, 1812.
N.B. Het betreft uittreksels uit het doopregister (inv.nr. 592) van alleen mannelijke dopelingen.

N.B. Zie voor de Hervormde dopen; geboorte- en doopregistratie Kamerik.