Kamerik: overlijdens- en begraafregistratie 1740-1817, 1858-1970

Kamerik: overlijdens- en begraafregistratie 1740-1817, 1858-1970

Het betreft een bewerking van:

Beheersnummer: W008
Archiefvormer: Gerecht Kamerik-Houtdijken
Inventarisnummer: 37

37. Rekeningen van inkomsten en uitgaven van begraven, overluiden, gebruik van het doodskleed en de baar, 1740-1768, 1777.


Beheersnummer: W031a
Archiefvormer: Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Kamerik
Inventarisnummers: 654-655

654-655. Registers van akten van geboorte, huwelijk en overlijden, 1812-1817.

654. 1812;
655. 1813-1817.


Beheersnummer: W031
Archiefvormer: Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Kamerik
Inventarisnummers: 657, 674-681c

657. Register van akten van geboorte, huwelijk en overlijden, 1858-1862.

674-681c. Registers van akten van overlijden, 1863-1970.

674. 1863-1872;
675. 1873-1882;
676. 1883-1892;
677. 1893-1902;
678. 1903-1912;
679. 1913-1922;
680. 1923-1932;
681. 1933-1940;
681a. 1941-1950;
681b. 1951-1960;
681c. 1961-1970.

N.B. Overlijdensakten worden 50 jaar na opmaken openbaar volgens het Besluit Burgerlijke Stand (Staatsblad 1994 nr. 160). Akten die geïndexeerd zijn, maar jonger dan 50 jaar, worden daarom niet getoond op de website.


Beheersnummer: W176
Archiefvormer: Fonds doop-, trouw- en begraafboeken Kamerik en Teckop
Inventarisnummer: 147

147. Register van ontvangen begraafrechten van de hervormde gemeente Kamerik, 1773-1812.