Willeskop: akten van indemniteit 1712-1810

Willeskop: akten van indemniteit 1712-1810

Het betreft een bewerking van:

Beheersnummer: M064
Archiefvormer: Gerecht Willeskop en Kort-Heeswijk
Inventarisnummers: 129, 132

129. Register van afgegeven akten van indemniteit door het gerecht Willeskop, Kort-Heeswijk en Blokland, 1741-1802.

132. Naamlijst van personen van wie de akte van indemniteit berust ter secretarie van Willeskop, circa 1810.


Beheersnummer: M065
Archiefvormer: Gerecht Blokland
Inventarisnummers: 68-69

68-69. Ingekomen en afgegeven akten van indemniteit bij en door het gerecht Willeskop, Kort-Heeswijk en Blokland, 1712-1810.

68. 1712-1767;
69. 1770-1810.