Sluipwijk: overlijdens- en begraafregistratie 1647-1654, 1662, 1706-1870

Sluipwijk: overlijdens- en begraafregistratie 1647-1654, 1662, 1706-1870

Het betreft een bewerking van:

Beheersnummer: R011
Archiefvormer: Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Sluipwijk
Inventarisnummer: 293-299

293-297. Registers van overlijdensakten; met per jaar alfabetische naamindices, 1811-1852.

293. 1811;
294. 1812-1821;
295. 1822-1831;
296. 1832-1841;
297. 1842-1852.

298-299. Registers van geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten, 1853-1870.

298. 1853-1862;
299. 1863-1870; met tienjarige tafels op de akten van geboorte, huwelijk en overlijden.


Beheersnummer: R060
Archiefvormer: Fonds doop-, trouw- en begraafboeken van Reeuwijk
Inventarisnummer: 15

Sluipwijk

15. Register van overledenen, 1806-1811.


Beheersnummer: R061
Archiefvormer: Gaarder van de impost op het trouwen en begraven te Reeuwijk, Sluipwijk, Stein c.a. en Middelburg
Inventarisnummer: 5-7

Sluipwijk

5-7. Registers van ontvangst van de impost op trouwen en begraven, 1706-1811.

5. 1706-1708;
6. 1710-1790;
7. 1791-805, met register van aangegeven lijken, 1806-1811.


Beheersnummer: R087
Archiefvormer: Nederlandse Hervormde gemeente van Sluipwijk
Inventarisnummer: 1, 222, 225

1. Register houdende o.a. aantekeningen betreffende (ontvangsten wegens) begraven, 1647-1654, 1662.

222. Legger van graven en grafeigenaars, 1758-1828.

225. Register van ontvangsten wegens het begraven, 1802-1828.