Lange Ruige Weide: bevolkingsregisters 1850-1885

Lange Ruige Weide: bevolkingsregisters 1850-1885

Het betreft een bewerking van:

Beheersnummer: R028
Archiefvormer: Gemeente Lange Ruige Weide
Inventarisnummers: 294-296, 300

294-296. Bevolkingsregisters, ingedeeld op adres met alfabetische naamindices op gezinshoofd, 1850-1885.
N.B. De registers lopen tot 1933.

294. 1850-1861;
295. 1862-1873;
296. 1873-1885.

…-300. Register van dienstboden, knechten en kostgangers, chronologisch ingedeeld, 1860-1861, 1869-1885.
N.B. De registers lopen tot 1933.

……. 1860-1861 (geen inventarisnummer);
300. 1869-1885.

De adressering in deze registers beperkt zich tot een huisnummer, dat regelmatig veranderde en slechts na uitgebreid onderzoek te herleiden is naar een huidig adres. Vanaf 1862 wordt hieraan de aanduiding “k” of “b.k.” toegevoegd. “K” geeft aan, dat het betreffende adres in de kom van de gemeente ligt, dat wil zeggen aan de tegenwoordige Kerkweg tussen de Dubbele Wiericke en het Laageind; “b.k.” staat voor “buiten de kom”, dus aan het Hoogeind of Laageind. In de dienstbodenregisters is ook aangegeven bij welk gezinshoofd elke dienstbode, knecht of kostganger in huis woont.