Linschoten: overlijdens- en begraafregistratie 1676-1740, 1751-1970

Linschoten: overlijdens- en begraafregistratie 1676-1740, 1751-1970

Het betreft een bewerking van:

Beheersnummer: M004
Archiefvormer: Gerecht Cattenbroek en de Uiterdijken van Mastwijk
Inventarisnummer: 96

96. Lijst van inwoners van Cattenbroek, die in de periode 1645-1679 voor het gerecht van Harmelen zijn getrouwd als mede van inwoners van Cattenbroek, die in de periode 1677-1680 te Harmelen zijn begraven, opgemaakt ten behoeve van de Staten van Utrecht in verband met de belastingheffing, 1681.


Beheersnummer: M007
Archiefvormer: Gerecht Linschoten en Mastwijk
Inventarisnummer: 264

264. Halfjaarlijkse repertoria op de gepasseerde transporten van onroerend goed, hypothecaire inschrijvingen en sterfgevallen binnen het gerecht, opgemaakt in verband met de heffing van de 20e en 40e penning, met hiaten van een half jaar, 1708-1709, 1711-1713, 1715, 1719-1721.


Beheersnummer: M028
Archiefvormer: Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Linschoten
Inventarisnummers: 529-542a

529-542a. Akten van aangifte van overlijden, 1812-1980.

529. 1812-1822;
530. 1823-1842;
531. 1843-1852;
532. 1853-1862;
533. 1863-1872;
534. 1873-1882;
535. 1883-1892;
536. 1893-1902;
537. 1903-1912;
538. 1913-1922;
539. 1923-1932;
540. 1933-1940;
541. 1941-1950;
542. 1951-1960;
542a. 1961-1980.

N.B. Inv.nr. 542a is tot en met 1970 geïndexeerd.

N.B. Overlijdensakten worden 50 jaar na opmaken openbaar volgens het Besluit Burgerlijke Stand (Staatsblad 1994 nr. 160). Akten die geïndexeerd zijn, maar jonger dan 50 jaar, worden daarom niet getoond op de website.


Beheersnummer: M083
Archiefvormer: Fonds doop-, trouw- en begraafboeken van Linschoten
Inventarisnummers: 174, 177-178

Hervormde gemeente Linschoten

174. Begraafregister, 1751-1802.

177-178. Registers van ontvangen begraafrechten, 1803-1818.

177. 1803-1806, met doopregister 1766-1797. Afschrift, ca. 1800;
178. 1806-1818.


Beheersnummer: M086
Archiefvormer: Nederlandse Hervormde gemeente van Linschoten
Inventarisnummer: 193

193. Lijsten van graven in de kerk, opgesteld in verband met de bijdrage in de onkosten voor het herstellen en verhogen van de vloer en zerken, die de grafeigenaars, moesten leveren, 1676-1740.