Bodegraven: belastingkohieren 1808-1809, 1900, 1910, 1920

Bodegraven: belastingkohieren 1808-1809, 1900, 1910, 1920

Het betreft een bewerking van:

Beheersnummer: B001
Archiefvormer: Schoutambacht Bodegraven
Inventarisnummer: 180

180. Registers van personen aan wie een patentakte is uitgereikt, met vermelding van de beroepen en betaalde patentbelasting, 1808-1809.


Beheersnummer: B002
Archiefvormer: Gemeente Bodegraven
Inventarisnummers: 428-429

428-429. Kohieren van de hoofdelijke omslag, 1900, 1910, 1920.

428. 1900, 1910;
429. 1920.