Gerverscop: huwelijksregistratie, 1690-1811, 1818-1857

Gerverscop: huwelijksregistratie, 1690-1811, 1818-1857

Het betreft een bewerking van:

Beheersnummer: W219a
Archiefvormer: Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Gerverscop
Inventarisnummers: 761-762

761-762. Registers houdende akten van huwelijksvoltrekking en echtscheidingen, 1818-1857.

761. Gerverscop, 1818-1828 en Indijk, 1811, 1818-1821;
762. Gerverscop, 1829-1857.


Beheersnummer: W226
Archiefvormer: Gerecht Gerverscop in het Westeinde (oud-rechterlijk)
Inventarisnummer: 700

700. Protocol van akten, voornamelijk van overdracht, hypotheek, taxatie en testament, 1694-1810, tevens protocol van akten van verhuur van vee, 1745-1789 en register van huwelijksafkondiging en -voltrekking, 1695-1809.


Beheersnummer: W233
Archiefvormer: Gerechten van Breudijk-Gerverscop (oud-rechterlijk)
Inventarisnummers: 356-357, 360

356-357. Protocollen van akten, voornamelijk van overdracht en hypotheek, 1679-1811, tevens register van bestuurlijke zaken, 1679-1805 en van akten van huwelijksafkondigingen, 1693-1780, 1804-1810.

356. 1679-1805;
357. 1806-1811.

360. Minuten van akten van ondertrouw, huwelijksaangifte, -afkondiging en -voltrekking, met bijbehorende stukken, opgemaakt door of overlegd aan het gerecht, 1690-1743, 1767-1809.


Beheersnummer: 0816
Archiefvormer: Oud-rechterlijk archief gerecht Zuideinde van Portengen, Laag-Nieuwkoop, Vijfhoeven in Kortrijk, Loefsgerecht van Ruwiel, Gerverskop-Den Ham en Gieltjesdorp
Inventarisnummers: 1753, 1761-1762, 1764

1753. Protocollen van akten, voornamelijk van overdracht en hypotheek, 1679-1721.
N.B. Slechts enkele akten van huwelijksvoltrekking m.b.t. het gerecht Gerverscop-De Marez over de periode 1717-1719.

1761-1762. Protocollen van akten van taxatie, 1728-1809; akten van ondertrouw, huwelijksaangifte,-afkondiging en -voltrekking, 1728-1811; en van akten van verhuur van vee en roerende goederen, 1729-1811.

1761. 1728-1769 mei;
1762. 1769 aug – 1811.

1764. Minuten van akten van ondertrouw, huwelijksaangifte, -afkondiging en -voltrekking, met bijbehorende stukken, opgemaakt door of overlegd aan het gerecht, 1750-1811.

N.B. Dit archief is niet in het beheer van het RHC Rijnstreek en Lopikerwaard, maar is te vinden bij het RHC Vecht en Venen. Het archief van het gerecht Gerverscop-De Marez is vermengd met ander archief  van naburige gerechten van familie De Marez.