Teckop: huwelijksregistratie 1741-1742, 1753-1811, 1818-1857

Teckop: huwelijksregistratie 1741-1742, 1753-1811, 1818-1857

Het betreft een bewerking van:

Beheersnummer: W028
Archiefvormer: Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Teckop
Inventarisnummers: 176-177, 179

176-177. Registers van akten van geboorte, huwelijk en overlijden, 1818-1828, 1853-1857.

176. 1818-1828;
177. 1853-1857.

179. Register van akten van huwelijk, 1829-1852.


Beheersnummer: W164
Archiefvormer: Rooms-Katholieke Hippolytusparochie te Kamerik
Inventarisnummer: 4

4. Register van eerste communicanten, 1807-1812, 1854-1868, tevens huwelijksregister, 1802-1868 en lijst van inschrijving in de broederschap van de H. Geest, 1867.
N.B. Alleen de huwelijksinschrijvingen van 1802-1811 zijn geïndexeerd.


Beheernummer: W176
Archiefvormer: Fonds doop-, trouw- en begraafboeken Kamerik en Teckop
Inventarisnummer: 592

ROOMS-KATHOLIEKE STATIE TECKOP

592. Doop- en huwelijksregister, 1733-1812.

Huwelijk, 1771-1801, met hiaten.


Beheersnummer: W179c
Archiefvormer: Gerecht Teckop (oud-rechterlijk)
Inventarisnummer: 1971, 1973

1971. Minuten van akten van, voornamelijk van overdracht, hypotheek en publieke verkoop van roerende en onroerende goederen, 1740-1742, 1760, 1772-1811.
N.B. Bevat slechts twee akten met betrekking tot de voltrekking van een huwelijk, 1741-1742.

1973. Register van ontvangst van de belasting op huwelijksvoltrekkingen (f. 1-13) en begrafenissen (f. 14-24), 1753-1805.