Gemeentewapen

Gemeentewapen

Het gemeentewapen van IJsselstein werd bevestigd bij besluit van de Hoge Raad van Adel van 11 september 1816 en werd toen beschreven als zijnde “van goud, met eene fasce van sabel een geëchequeteerd sautoir van twee tieres van keel en zilver, brocherende over het geheel.” De gemeente voert het wapen gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee parels.

Het gemeentewapen van IJsselstein is al oud. Het komt al op stadszegels van rond 1400 voor. Het is afgeleid van het wapen van het geslacht Van Amstel. Dit geslacht bezat al in de dertiende eeuw de heerlijke rechten in IJsselstein, Noord-Polsbroek en Benschop. Aan het eind van de dertiende eeuw begon de familie zich Van IJsselstein te noemen. Het wapen van Van Amstel is gedwarsbalkt van 8 stukken van zilver en sabel.

Het wapen van de tak Van IJsselstein is gewijzigd in een enkele dwarsbalk op een gouden veld. Het latere gemeentewapen is identiek aan het wapen van de tak Van IJsselstein en is in afgeleide vormen ook in de wapens van (Noord-)Polsbroek en Benschop te zien.

In 1366 kwam de heerlijkheid in bezit van de graven van Egmond, in 1556 werd de heerlijkheid een onafhankelijke baronie die ook Noord-Polsbroek en Benschop omvatte. Na de dood van Anna van Buren in 1558 stierf de IJsselsteinse tak van Van Egmond uit en kwam de baronie in het bezit van het huis van Oranje-Nassau. Het wapen echter bleef identiek aan dat van Van IJsselstein.

Literatuur
  • B. Giesen-Geurts e.a.,  IJsselstein: geschiedenis en architectuur  (Zeist, 1989), p. 293.