Willige Langerak: akten van indemniteit, 1705-1819

Willige Langerak: akten van indemniteit, 1705-1819

Het betreft een bewerking van:

Beheersnummer: L004
Archiefvormer: Heerlijkheid Willige Langerak
Inventarisnummers: 8-11

8. Akten van indemniteit. Ingekomen, 1705-1811.

9. Akten van indemniteit. Afgegeven en weer terug ontvangen, 1734-1805.

10. Register op de ingekomen en afgegeven akten van indemniteit, 1778-1783 en 1777-1805.

11. Lijst van op de secretarie aanwezige akten van indemniteit. Genummerd 1-111. z.j.