Montfoort: akten van indemniteit 1712-1812

Montfoort: akten van indemniteit 1712-1812

Het betreft een bewerking van:

Beheersnummer: M058
Archiefvormer: Stad Montfoort
Inventarisnummers: 167-195

167. Register van ingekomen akten van indemniteit, welke zijn afgegeven in de periode 1714-1766.

idemniteit_montfoort.jpg168-190. Ingekomen akten van indemniteit, 1712-1812.

168. 1712, 1714, 1716;
169. 1721, 1723-1725, 1727;
170. 1731-1739;
171. 1740-1749;
172. 1750-1753;
173. 1754-1756;
174. 1757-1759;
175. 1760-1763;
176. 1764-1766;
177. 1767-1769;
178. 1770-1773;
179. 1774-1776;
180. 1777-1779;
181. 1780-1783;
182. 1784-1786;
183. 1787-1789;
184. 1790-1793;
185. 1794-1796;
186. 1797-1799;
187. 1800-1801;
188. 1802-1803;
189. 1804-1805;
190. 1806-1812.

191. Register van uitgaande akten van indemniteit, 1751-1784.

192-194. Minuten en afschriften van door de magistraat afgegeven akten van indemniteit, 1714-1802.

192. 1714-1776;
193. 1777-1788;
194. 1789-1802.

195. Dagvaarding van de magistraat om te verschijnen voor de commissaris van het hof van Utrecht en te verklaren, waarom de stad weigert een akte van indemniteit te verlenen aan het kind van Pieter van Wijnbergen, 1803.

De bij het stadsbestuur van Montfoort ingekomen akten van indemniteit betreffen dus nieuwe inwoners. Indien binnen een gezin de vader, moeder of kinderen in verschillende plaatsen waren geboren, waren er meerdere akten van indemniteit. Aan Montfoorters die zich elders wilden vestigen, gaf het stadsbestuur op haar beurt een akte van indemniteit mee.