Wapen van het waterschap

Wapen van het waterschap

Het wapen van het waterschap Kromme Rijn is verleend bij Koninklijk Besluit van 10 november 1972, nr 26, en wordt omschreven als: “golvend gedwarsbalkt van acht stukken goud en keel en een hartschild gedwarsbalkt van zes stukken vair en keel. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee parels en gehouden rechts door een omziende leeuw, getongd van keel, en links door een zilveren zwaan, gebekt, getongd en gepoot van keel”

Het waterschap Kromme Rijn werd in 1971 opgericht, als rechtsopvolger van het opgeheven hoogheemraadschap van de Lekdijk Bovendams en de waterschappen Honswijk, Schonauwen, Sterkenburg en Uiterwaarden. Het waterschap omvat (delen van) de gemeenten Amerongen, De Bilt, Bunnik. Cothen, Doorn, Driebergen-Rijnsenburg, Houten, Langbroek, Leersum, Nieuwegein, Rhenen, Utrecht, Wijk bij Duurstede en Zeist. Het waterschap zetelde in Houten.

Van de rechtsvoorgangers van het waterschap voerde vanouds alleen het hoogheemraadschap officieus een wapen, dat hetzelfde was als dat van de provincie Utrecht maar dan zonder het hartschild van de stad Utrecht. Voor de samenstelling van het wapen voor het nieuwe waterschap besloot men echter uit te gaan van het wapen van de familie Van Wulven. Deze familie voerde een wapen “golvend gedwarsbalkt van acht stukken goud en rood” en nam een centrale positie in in de geschiedenis van de streek. Bovendien waren van dit familiewapen andere wapens afgeleid, zoals van de families Van Hardenbroek, Sterkenburg en Oudegein en ridderhosteden Wulven, Hardenbroek, Sterkenburg, Oud Amelisweerd, Heemstede, Blickenburg en Oudegein.

Om aan te geven waar het waterschap gevestigd was, werd vervolgens in het hartschild het oorspronkelijke wapen van de gemeente Houten gevoerd. Het schild werd bedekt met een kroon en om de traditie van het hoogheemraadschap binnen het waterschapsgebied te continueren werden schildhouders toegevoegd. Rechts een omziende leeuw, ontleend aan het wapen van Van Hardenbroek – dat identitiek is aan het wapen van Van Wulven – ; en links de zwaan, als element voor een waterschap.

Het waterschap Kromme Rijn werd per 1994 opgeheven in verband met de oprichting van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Archief
  • Archief van het waterschap Kromme Rijn 1971-1993 (H014), invnr. 67.