Barwoutswaarder: bevolkingsregisters 1850-1881, 1919-1938

Barwoutswaarder: bevolkingsregisters 1850-1881, 1919-1938

Het betreft een bewerking van:

Beheersnummer: W005
Archiefvormer: Gemeente Barwoutswaarder
Inventarisnummers: 389-392, 396-397

389-390. Bevolkingsregisters volgens huisnummering, met alfabetische naamindex, 1850-1861.

389. 1850-1861;
390. 1856-1861.

391. Dienstboden- en kostgangersregister, met alfabetische naamindex, 1850-1861.

392. Bevolkingsregister volgens huisnummering, met alfabetische naamindex, 1862-1881.

396. Bevolkingsregister (kaartsysteem), alfabetisch op gezinshoofd, 1919-1938.

397. Dienstboden- en kostgangersregister, met alfabetische naamindex, 1921-1938.

De gemeente Barwoutswaarder was verdeeld in twee wijken, Barwoutswaarder en Bekenes. Barwoutswaarder was het meest oostelijk deel van de gemeente; dit stuk behoort thans in zijn geheel tot de gemeente Woerden. Bekenes was het meest westelijk deel van de gemeente en beslaat onder meer een deel van het dorp Nieuwerbrug aan den Rijn; dit stuk behoort thans in zijn geheel tot de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Inventarisnummer 390 is een aanvulling op inventarisnummer 389. Inventarisnummer 391 is chronologisch ingedeeld en bevat geen verwijzingen naar hoofdbewoners, bij wie de dienstbodes, knechten en kostgangers woonachtig zijn. In inventarisnummer 392 zijn de dienstbodes, knechten en kostgangers opgenomen onder de inschrijving van de hoofdbewoners.