Bodegraven: weeskamer 1590-1789

Bodegraven: weeskamer 1590-1789

weeskam._bod_inv_5.jpg

Het betreft een bewerking van:

Beheersnummer: B068
Archiefvormer: Weeskamer Bodegraven
Inventarisnummers: 2-9 (1590, 1617-1782) 

2-3. Register houdende minuten van akten betreffende het beheer van goederen van wezen en het benoemen van voogden, 1619-1782.

2. 1619-1724;
3. 1724-1782.

4. Lijst van ouders, wier kinderen al dan niet onder het toezicht van de weeskamer vallen, 1690.

5. Inventaris van het archief van de weeskamer, 1590, aangevuld tot 1626 en rekeningen van de weesmeesters, 1617-1777.

6. Akten van uitkoop, 1666-1701.

7. Boedelinventarissen, -rekeningen en -scheidingen, waarbij de weeskamer toezicht uitgeoefend heeft, 1618-1721.

7bis. Kwitanties van het beheer van diverse boedels van weeskinderen, 1653-1724.

8. Extract uit de boedelscheiding van Boeden Dircksz, 1717.

8bis. Extract uit de boedelscheiding van Huijg Koren en Marrigje Spijker, 1724.

9. Akten van kwijting voor het beheer van boedels voor weeskinderen, 1619-1635.

Het belangrijkste deel van het archief wordt gevormd door de registers houdende minuten van akten betreffende het beheer van goederen van wezen en de benoeming van voogden. Deze registers bestrijken de periode 1619-1782 (inv. nr. 2 en 3). Vermeldenswaard is de lijst van ouders uit 1690, van wie de kinderen al dan niet onder toezicht van de weeskamer vallen (inv. nr. 4). Andere relevante archiefstukken zijn akten van uitkoop (inv. nr. 6); boedelscheidingen etc. waarbij de weeskamer toezicht heeft uitgeoefend (inv. nr. 7) en akten van kwijting (inv. nr. 9). De genoemde inventarisnummers vindt u terug in de index.