Stein: overlijdens- en begraafregistratie 1711-1805, 1818-1870

Stein: overlijdens- en begraafregistratie 1711-1805, 1818-1870

Het betreft een bewerking van:

Beheersnummer: R052
Archiefvormer: Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Stein c.a.
Inventarisnummers: 417-419

417. Register van akten van aangifte van overlijden, met per band, alfabetische naamindices, 1818-1852.

418-419. Registers van akten van aangifte van geboorte, huwelijk en echtscheiding en overlijden, met per band, alfabetische naamindices, 1853-1870.

418. 1853-1862;
419. 1863-1870.

N.B. De akten van geboorte, huwelijk en overlijden over het jaar 1817 bevinden zich in de registers van de Burgerlijke Stand van de gemeente Reeuwijk.


Beheersnummer: R061
Archiefvormer: Gaarder van de impost op het trouwen en begraven te Reeuwijk, Sluipwijk, Stein c.a. en Middelburg, 1711-1805
Inventarisnummers: 8-9

STEIN C.A.

8-9. Registers van ontvangst van de impost op trouwen en begraven, 1711-1805.

8. 1711-1770;
9. 1771-1805.