Oudewater: overlijdens- en begraafregistratie 1520-1970

Oudewater: overlijdens- en begraafregistratie 1520-1970

Het betreft een bewerking van:

Beheersnummer: O002b
Archiefvormer: Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Oudewater
Inventarisnummers: 929-941d

929-941d. Akten van aangiften van overlijden, 1811-1970.

929. 1811-1822;
930. 1823-1832;
931. 1833-1842;
932. 1843-1852;
933. 1853-1862;
934. 1863-1872;
935. 1873-1882;
936. 1883-1892;
937. 1893-1902;
938. 1903-1912;
939. 1913-1922;
940. 1923-1932;
941. 1933-1940;
941a. 1941-1950;
941b. 1951-1960;
941c. 1961-1965;
941d. 1966-1970.

N.B. Overlijdensakten worden 50 jaar na opmaken openbaar volgens het Besluit Burgerlijke Stand (Staatsblad 1994 nr. 160). Akten die geïndexeerd zijn, maar jonger dan 50 jaar, worden daarom niet getoond op de website.


Beheersnummer: O031
Archiefvormer: Rooms-Katholieke Parochie van de H. Franciscus van Assisië te Oudewater
Inventarisnummer: 73

73. Trouwboek, 1767-1792 en register met namen van overledenen, 1767-1812.


Beheersnummer: O056
Archiefvormer: Oud-Katholieke parochie van de H.H. Michael en Johannes de Doper te Oudewater
Inventarisnummer: doos 12 omslag 8

Doos 12 omslag 8: Doop-, trouw- en overlijdensregister, 1761-1856.

Overlijden: 1761-1855.


Beheersnummer: O061a
Archiefvormer: Gaarder van de impost op het trouwen en begraven te Oudewater
Inventarisnummer: 201-203

201-202. Registers van ontvangst van belasting op huwelijksvoltrekkingen en begrafenissen, 1696-1732, 1789-1805.

201. 1696-1732;
202. 1789-1805.

203. Register van onvermogenden, die de belasting op huwelijksvoltrekkingen en begrafenissen niet behoeven te voldoen, 1789-1806.


Beheersnummer: O064
Archiefvormer: Fonds doop-, trouw- en begraafboeken Oudewater
Inventarisnummer: 321-325

HERVORMDE GEMEENTE OUDEWATER

321-325. Registers van ontvangen begraafrechten, 1647-1682, 1707-1812.

321. 1647-1666;
322. 1666-1682;
323. 1707-1739;
324. 1739-1783;
325. 1783-1812.


Beheersnummer: O070
Archiefvormer: Nederlandse Hervormde Gemeente Oudewater-Hekendorp
Inventarisnummer: 359-360

359. Grafboek, 1520-1663.

360. Grafboek, 1615-1708.
N.B. De periode 1615-1648 is fragmentair.