Rietveld: huwelijksregistratie 1677-1719, 1742-1797, 1818-1942

Rietveld: huwelijksregistratie 1677-1719, 1742-1797, 1818-1942

Het betreft een bewerking van:

Beheersnummer: W019
Archiefvormer: Ambacht Rietveld en de Bree (oud-rechterlijk)
Inventarisnummer: 1, 1a

1-1a. ‘Rechtboeken’, verslagen van ‘rechtdagen’ en vergaderingen van het gerecht met huwelijksakten en naamlijsten van schepenen, 1632-1800.

1.  1632-1711;
1a. 1711-1800.
N.B. De huwelijksakten lopen over de perioden; 1677-1719, 1742-1797.


Beheersnummer: W025
Archiefvormer: Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Rietveld
Inventarisnummers: 449-461, 337

449-461. Registers van akten van geboorte, huwelijk, echtscheiding en overlijden, 1818-1940.

449. 1818-1822;
450. 1823-1832;
451. 1833-1842;
452. 1842-1852;
453. 1853-1862;
454. 1863-1872;
455. 1873-1882;
456. 1883-1892;
457. 1893-1902;
458. 1903-1912;
459. 1913-1922;
460. 1923-1932;
461. 1933-1940.

337. Register van akten van geboorte, huwelijk, echtscheiding en overlijden, 1941-1950, met alfabetische naamindex.

N.B. Inv.nr. 337 is tot en met 1942 geïndexeerd.