Benschop: belastingkohieren 1807-1812

Benschop: belastingkohieren 1807-1812

Het betreft hier een bewerking van:

Beheersnummer: L050
Archiefvormer: Gerecht en gemeente Benschop
Inventarisnummer: 54

54. Lijsten van personen, aan wie patent tot het uitoefenen van een beroep binnen de gemeente is verleend, 1807, 1808 en 1810, met extract uit de lijst over 1812 en losse akten van 1808-1812, 1807-1812.