Indijk: huwelijksregistratie 1811, 1818-1820

Indijk: huwelijksregistratie 1811, 1818-1820

Het betreft een bewerking van:

Beheersnummer: W217a
Archiefvormer: Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van Indijk
Inventarisnummer: 761

761. Register houdende akten van huwelijksvoltrekking en echtscheidingen

– Gerverscop, 1818-1828 en
– Indijk, 1811, 1818-1820.