Hoenkoop: belastingkohieren 1820, 1830, 1918-1922

Hoenkoop: belastingkohieren 1820, 1830, 1918-1922

Het betreft een bewerking van:

Beheersnummer: O019
Archiefvormer: Gemeente Hoenkoop
Inventarisnummers: 2214, 2219, 2239-2243

2214, 2219. Kohieren van de hoofdelijke omslag, 1820, 1830.

2214. 1820;
2219. 1830.

2239-2243. Kohieren van de plaatselijke inkomstenbelasting, 1918-1922.

2239. 1918;
2240. 1919;
2241. 1920;
2242. 1921;
2243. 1922.