Jaarsveld: akten van indemniteit 1694-1821, 1837, 1863

Jaarsveld: akten van indemniteit 1694-1821, 1837, 1863

Het betreft een bewerking van:

Beheersnummer: L002
Archiefvormer: Gerecht Jaarsveld
Inventarisnummer: 15-20

15-16. Ingekomen akten van indemniteit, 1694-1821.

15. 1694-1806;
16. 1780-1821.

17. Stukken betreffende het aanvragen en verkrijgen van een akte van indemniteit, 1720-1791.

18. Afgegeven en weer terug ontvangen akten van indemniteit, 1724-1811.

19. Register van akten, afgegeven door het gerecht, 1753-1787.

20. Register van afschriften van akten van indemniteit, 1788-1811.


Beheersnummer: L043
Archiefvormer: Nederlandse Hervormde gemeente van Jaarsveld
Inventarisnummer 49b

49b. Copie-boek van ingekomen akten van indemniteit, 1784-1811, 1817, 1837, 1863.