Waarder: belastingkohieren 1812-1813

Waarder: belastingkohieren 1812-1813

Het betreft een bewerking van:

Beheersnummer: R019
Archiefvormer: Gemeente Waarder, 1811-1964 (1986)
Inventarisnummer: 429

429. Register van uitgiften van patentakten, 1812-1813.